Advokatfirman Centra AB


ADVOKATBYRÅ I VÄSTERÅS MED INRIKTNING PÅ BROTTMÅL OCH FAMILJERÄTT

Melissa i Norrköping Toutounge Aksöz

MELISSA TOUTOUNGE AKSÖZ
ADVOKAT, DELÄGARE


Mobil: 0736-55 56 17

Familjerättsadvokaten Elham Arshamfar

ELHAM ARSHAMFAR
ADVOKAT, DELÄGARE


Mobil: 0730-81 80 60

Advokat Norrköping Hanna Bergwall

HANNA BERGWALL
BITRÄDANDE JURIST


Mobil: 076-633 28 46

Erika Söderberg

ERIKA SÖDERBERG
BITRÄDANDE JURIST


Mobil: 076-640 43 70

Familjerätt Advokatfirman Centra logotyp

Var god ange ditt namn.
Var god ange ett giltigt telefonnummer.
Var god ange ett meddelande.

Advokatfirman Centra, våra försvarsadvokater åtar sig uppdrag inom brottmål i Västerås


Advokatfirman Centra är en advokatbyrå med som företräder dig som är misstänkt för brott i Västerås. Om du blir misstänkt för ett brott eller kallad till förhör i syfte att delges misstanke för brott, ska du alltid be om att få en offentlig försvarare förordnad för dig. En offentlig försvarare är som regel en försvarsadvokat som för din talan under hela förundersökningen.

Det är viktigt att du så tidigt som möjligt begär en offentlig försvarare. Meddela polisen i Västerås att du vill avvakta med att hålla förhör till dess att din offentliga försvarare kan närvara på förhöret. Det förekommer att personer som misstänks för allvarligare brott väljer att genomför ett förhör utan en försvarsadvokat närvarande, för att undvika risken att behöva vara frihetsberövad lägre än nödvändigt. Advokatfirmans Centras erfarenhet är att det sällan gynnar klienten att genomföra ett förhör utan att ha en försvarsadvokat närvarande. Det första förhöret är av stor vikt för utredningen och det som sägs i det förhöret kan komma att åberopas av åklagaren i en eventuell rättegång.

Advokatfirman Centra kan inställa sig till ett förhör hos polisen i Västerås med mycket kort varsel för att kunna företräda dig. Du har alltid möjlighet att önska en särskild försvarsadvokat till polisen. Om du begär en advokat från Advokatfirman Centra så framför eller polisen detta önskemål till Västmanlands tingsrätt som sedan beslutar om att förordna oss som din offentliga försvarare.

Vi företräder dig som är misstänkt för brott och för din talan under hela brottmålsprocessen. Om du blir kallad till förhör eller blir delgiven misstanke om brott bör du begära att få en försvarsadvokat förordnad som din offentliga försvarare. En försvarsadvokat från Advokatfirman Centra företräder dina intressen under hela processen och arbetar för att dina rättigheter ska tas tillvara under hela processen.

Välkommen att kontakta oss om du behöver en försvarsadvokat i ett brottmål. Den första kontakten med oss är kostnadsfri för dig som klient och i de flesta fall kostar det ingenting för dig att få en offentlig försvarare förordnad för dig. Om du har en hög inkomst kan du behöva betala tillbaka kostnaden för den offentliga försvararen till staten om det blir en fällande dom. Men om du har en låg inkomst eller en dålig ekonomisk situation i övrigt behöver du inte betala tillbaka kostnaden för den offentliga försvararen till staten.

 

KONTAKTA OSS

Var god ange ditt namn.
Var god ange ett giltigt telefonnummer.
Var god ange ett meddelande.
Advokatfirman Centra åtar sig uppdrag som målsägandebiträde

Advokatfirman Centra åtar sig också uppdrag som målsägandebiträde i Västerås. Ett målsägandebiträde är ett juridiskt biträde som företräder dig som har blivit utsatt för brott. Ett brottsoffer kallas för målsägandebiträde i juridiska termer. Ett målsägandebiträde från Advokatfirman Centra medverkar på polisförhör, svarar på frågor under processen och för din talan under rättegången. Vi yrkar på skadestånd i rättegången och biträder åklagaren i sin talan.

Om du har blivit utsatt för våldsbrott och sexualbrott har du i de allra flesta fall rätt till ett målsägandebiträde. Om du är ung och har blivit utsatt för brott i Västerås har du också rätt till ett målsägandebiträde. Du har rätt att önska en särskild jurist eller advokat som ditt målsägandebiträde hos polisen, som sedan för vidare ditt önskemål till tingsrätten.

Välkommen att kontakta oss på Advokatfirman Centra om du har blivit utsatt för brott och vill ha ett målsägandebiträde. Vi åtar oss uppdrag som målsägandebiträde i hela Västerås.

Familjerätt Advokatfirman Centra logotyp
Var god ange ditt namn.
Var god ange ett giltigt telefonnummer.
Var god ange ett meddelande.

Du har rätt till en brottmålsadvokat


Om du blir misstänkt för brott bör du alltid begära att få en offentlig försvarare. Det kan vara svårt att avgöra själv om du uppfyller förutsättningarna för en offentlig försvarare, du bör därför alltid begära en försvarsadvokat och sedan får ytterst domstolen avgöra om du har rätt till en offentlig försvarare.

Om någon av följande förutsättningar är uppfyllda har du rätt till en offentlig försvarare


  • Om du är anhållen eller häktad 

En person som är anhållen eller häktad har alltid rätt till en offentlig försvarare. Det är ett mycket ingripande beslut att vara berövad sin frihet och då har man alltid rätt att företrädas av en försvarsadvokat.


  • Om den misstänkte är i behov av en offentlig försvarare med hänsyn till brottsutredningen

Du har även rätt till en offentlig försvarare i Västerås om brottsutredningens karaktär motiverar det. Det kan exempelvis handla om att utredningen innehåller svåra och komplicerad bevisfrågor eller att utredningen är väldigt omfattande.


  • Om det är oklart vilket straff som kommer dömas ut och om straffet kan bli något annat än villkorlig dom och böter

Som huvudregel har man inte rätt till en offentlig försvarare om man är misstänkt för ett brott där straffet bara förväntas bli böter eller villkorlig dom. Men om det är möjligt att straffet blir fängelse eller skyddstillsyn så finns ett behov av att förordna en offentlig försvarare.


  • Om det finns särskilda skäl med hänsyn till den misstänktes personliga förhållanden

Om den misstänkte har mycket låg eller mycket hög ålder, så kan det utgöra skäl för att få en offentlig försvarare förordnad. Även fysisk eller psykisk sjukdom kan vara sådana särskilda skäl som gör att den misstänkte ska få en offentlig försvarare.