Advokatfirman Centra AB


ADVOKATBYRÅ I VÄSTERÅS MED INRIKTNING PÅ BROTTMÅL OCH FAMILJERÄTT

Familjerätt Advokatfirman Centra logotyp
Advokat Västerås - Ledamot av Sveriges Advokatsamfund
Melissa i Norrköping Toutounge Aksöz

MELISSA TOUTOUNGE AKSÖZ
ADVOKAT, DELÄGARE


Telefon: 010-129 29 02

Mobil: 0736-55 56 17

Familjerättsadvokaten Elham Arshamfar

ELHAM ARSHAMFAR
ADVOKAT, DELÄGARE


Telefon: 010-129 29 02

Mobil: 0730-81 80 60

Advokat Norrköping Hanna Bergwall

HANNA BERGWALL
BITRÄDANDE JURIST


Telefon: 010-129 29 02

Mobil: 076-633 28 46

Erika Söderberg

ERIKA SÖDERBERG
BITRÄDANDE JURIST


Telefon: 010-129 29 02

Mobil: 076-640 43 70

Var god ange ditt namn.
Var god ange ett giltigt telefonnummer.
Var god ange ett meddelande.

ADVOKATFIRMAN CENTRA - ADVOKATBYRÅ I VÄSTERÅS MED JURISTER SPECIALISERADE PÅ BROTTMÅL OCH FAMILJERÄTT


Advokatfirman Centra är en advokatbyrå specialiserad på brottmål och familjerätt i Västerås. Vi företräder dig som är misstänkt för brott och för din talan under hela brottmålsprocessen. Om du blir kallad till förhör eller blir delgiven misstanke om brott bör du begära att få en försvarsadvokat förordnad som din offentliga försvarare.

Vi har även bred erfarenhet av uppdrag som juridiskt biträde i ärenden gällande familjerätt. Advokatfirman Centras jurister företräder dig som har hamnat i en vårdnadstvist eller juridisk tvist kring umgänge med barn eller var barnet ska bo. Du kan även önska en jurist eller advokat från vår advokatbyrå för att kostnadsfritt företräda dig som juridiskt biträde i LVU-mål.

Varmt välkommen att höra av dig till Advokatfirman Centra om du behöver rådgivning av en advokat eller jurist. Den första rådgivningen med oss är kostnadsfri. Hör av dig till oss via e-post eller telefon så ger vi dig konkreta råd och rekommendationer om hur vi kan gå vidare i ditt ärende.

Familjerätt Advokatfirman Centra logotyp

Kontakta våra jurister via telefon alternativt mail för en kostnadsfri inledande rådgivning

Advokatfirman Centra är en advokatbyrå i Västerås med en gedigen erfarenhet av att företräda våra klienter i domstolar och gentemot myndigheter. Vår långa erfarenhet av att driva ärenden inom familjerätt och brottmål innebär att vi har goda förutsättningar att företräda klienter i domstol, då vi har lärt oss vilka utredningsåtgärder och argument som är lämpliga i olika typer av ärenden.

Advokatfirman Centra är av uppfattningen att en advokat eller jurist måste vara väl påläst på klientens situation och allt tillgängligt material i målet. En engagerad advokat är en påläst advokat. Våra jurister gör alltid sitt yttersta för att vara så lyhörd som möjligt inför klientens situation och vara så inläst som möjligt på de relevanta rättsreglerna.

 

ADVOKATFIRMAN CENTRA ARBETAR FÖR KLIENTENS BÄSTA


Advokatfirman Centras uppdrag är att företräda klientens intressen och att arbeta hårt för att den får gehör för sina intressen i rättsprocessen. Vi har en ensidig lojalitetsplikt gentemot våra klienter - vi tar inte hänsyn till några andra intressen än klientens intressen. Vi har en sträng tystnadsplikt. Den som anförtror något för en advokat eller jurist från Advokatfirman Centra kan vara trygg med att informationen stannar hos oss.

Advokatfirman Centra lägger ned mycket tid på att värdera bevisning, formulera skriftliga inlagor och genomföra nödvändiga utredningsåtgärder. Det bästa sättet att ta tillvara klientens intressen är att vara aktiv i processen och hela tiden genomföra de åtgärder som kommer gynna klienten.


Våra advokater och jurister biträder klienter i hela Västerås. Advokatfirman Centra har vårt kontor i Stockholm, men vi reser över hela Mälardalsregionen för att företräda klienter i olika ärenden. Vid sidan av att vi åtar oss uppdag inom familjerätt så åtar vi oss också socialrättsliga mål. Du kan önska en jurist från oss som biträde i LVU, LVM och LPT-mål. Det vill säga mål om omhändertagande av barn, psykiskt sjuka och missbrukare.

Advokatfirman Centra har ett stort engagemang i juridiska frågor kopplat till socialrätt och familjerätt. Det är mycket viktiga juridiska områden som har stor påverkan på enskilda individers liv och sociala förhållanden. Det är viktigt att man önskar ett juridiskt biträde i den typen av ärenden då de domstolsbeslut som kommer att fattas kommer ha stor påverkan på ditt liv och din situation, oavsett vad utfallet blir. Vi brinner för varje enskild klients intressen och kommer göra vårt yttersta för att företräda dig på bästa möjliga sätt.

Hör av dig till oss om du är i behov av juridisk rådgivning, oavsett om det handlar om familjerätt, socialrätt eller straffrätt. Om du tar hjälp av en jurist eller advokat från Advokatfirman Centra kan du vara trygg med att du får ett engagerat biträde som kommer vidta alla åtgärder som krävs för att tillvarata dina rättigheter och intressen.

 

HEMFÖRSÄKRING OCH RÄTTSHJÄLP


Det är många som hör av sig till Advokatfirman Centra med frågor om vad det kostar att anlita en advokat eller jurist i Västerås. Det många inte känner till är att en rättskyddsförsäkring ingår i de allra flesta hemförsäkringar. En rättsskyddsförsäkring är en försäkring som ersätter kostnaderna för en jurist eller advokat, med avdrag för en självrisk som anges i försäkringsvillkoren. Om du saknar en rättsskydsförsäkring så kan du i vissa fall få ersättning genom den statliga rättshjälpen, som är ett skydd för dig som saknar en försäkring. Läs mer om vårdnadstvister

Advokatfirman Centra hjälper dig att utreda vad det kan kosta att få hjälp av oss och vi bistår dig i att ansöka om ersättning från din rättsskyddsförsäkring eller från rättshjälpsmyndigheten om du saknar en försäkring.

Var god ange ditt namn.
Var god ange ett giltigt telefonnummer.
Var god ange ett meddelande.
Advokatbyrå Västerås kontakt

VÅRA ADVOKATER ÅTAR SIG UPPDRAG SOM OFFENTLIG FÖRSVARARE I VÄSTERÅS

Det är viktigt att komma ihåg att du som är misstänkt för brott i många fall har rätt till en offentlig försvarare. En offentlig försvarare utses av Västmanlands tingsrätt och det är staten som står för kostnaden. Om det blir en fällande dom, och du har en hög inkomst, kan du behöva betala tillbaka delar av kostnaden för försvararen till staten. Om du önskar en advokat från Advokatfirman Centra som målsägandebiträde, det vill säga en jurist som företräder dig som är utsatt för brott i Västerås, så är det alltid staten som står för kostnaden.

Jurist Västerås
HUR ÖNSKAR JAG EN OFFENTLIG FÖRSVARARE I VÄSTERÅS?

Om du är misstänkt för brott så ska du önska en offentlig försvarare till polisen. Det är Västmanlands tingsrätt som beslutar om en offentlig försvarare ska förordnas.

VEM KAN UTSES SOM MÅLSÄGANDEBITRÄDE I VÄSTERÅS?

Som målsägandebiträde kan utses en advokat eller biträdande jurist på en advokatbyrå.

HAR JAG RÄTT TILL EN ADVOKAT I LVM-MÅL?

Ja, om socialnämnden i Västerås kommun vill omhänderta dig enligt lagen om vård av missbrukare (LVM) har du alltid rätt till ett juridiskt biträde.